Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Đeo khẩu trang mà em vẫn rên to thế